BEADYOURSCORE maakt tellen leuker

Privacy Statement


BEADYOURSCORE gevestigd aan Mr Rendorplaan 9

1181 PM Amstelveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in deze privacyverklaring.


Onze contactgegevens:

info@beadyourscore.nl

https://www.beadyourscore.nl

Mr Rendorplaan 9

1181 PM Amstelveen


Wij verwerken jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.


Welke gegevens

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Naam, adres, woonplaats;

  2. Telefoonnummer;

  3. E-mailadres;

  4. Bankrekeningnummer;

  5. Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

  6. Gegevens over jouw activiteiten op onze website;


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beadyourscore.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Doel

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Het uitvoeren van de overeenkomst waaronder het afleveren van goederen en diensten en het verwerken van je betaling;

  2. Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  3. Wijzigingen van onze diensten en producten;

  4. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming. Wij nemen geen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BEADYOURSCORE) tussen zit.


Beveiliging

Onze webshop draait op het platform van Yourhosting. Yourhosting gebruikt ISO-standaarden op gebied van informatiebeveiliging. Yourhosting is een volledig Nederlands bedrijf en de data blijft in Nederland. Hun technisch team monitort 24/7. Zij beschikken verder over professionele beveiligingstechnieken geavanceerde DDoS-protectie, betrouwbare antivirus en anti–spam en flexibele firewalls met modernste technieken om de webshop en bijbehorende databases continue te beveiligen. Bij het plaatsen van een bestelling of het raadplegen van je account wordt gebruik gemaakt van een SSL-certificaat.


Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze worden verzameld.


Derden

Wij verstrekken je gegevens alleen aan derden als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, bezwaar te maken tegen verwerking, overdraagbaarheid of te verwijderen. Daarnaast kun je eventueel gegeven toestemming intrekken. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, bezwaar of gegevensoverdraagbaarheid dan wel of het intrekken van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@beadyourscore.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Wij vernietigen de kopie van het identiteitsbewijs na inzage.

Wij willen je er op wijzen dat klachten over de omgang met persoonsgegevens ingediend kunnen worden bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Ten slotte

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en hebben passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@beadyourscore.nl